Del moviment antiglobalització a l’antiguerra

Xarxa de Televisions Locals

La Xarxa de Televisions Locals va entrevistar a Esther Vivas sobre la situació dels moviments socials i els impactes de la globalització neoliberal. Un recorregut del moviment antiglobalització al moviment antiguerra, a partir de la seva experiència.

Email
Whatsapp
Telegram
Instagram
Facebook
Twitter
TikTok
LinkedIn
Cart Overview