En deute amb el Sud

Dani Triadó | AVUI

El moviment contra el deute extern ha estat un dels actors més importants en la protesta contra la globalització neoliberal des de mitjans dels anys 80. Aquest moviment ha posat al centre de l’agenda el deute extern i les seves conseqüències.

L’activista Esther Vivas analitza a En pie contra la deuda externa. Campañas, demandas e impactos del movimiento contra el endeudamiento del Sur (El Viejo Topo) els antecedents de les accions contra el deute extern i el seu impacte.

“El deute s’ha fet servir com a instrument de control polític. És il·legítim perquè se salda a canvi de privatitzacions de recursos vitals per a la població”, explica Esther Vivas.

“Hem de canviar el nostre punt de vista: el Nord ha explotat al llarg dels segles els recursos naturals del Sud. El deute ja està pagat!”, afegeix l’activista Vivas.

“Al llarg dels últims anys, els moviments de protesta contra el deute extern han aconseguit deslegitimar entitats financeres internacionals com el Banc Mundial o el Fons Monetari Internacional, dos dels causants de la generació d’uns préstecs que no deixen de créixer”, afirma Vivas.

“La victòria és més aviat simbòlica, és cert, ja que en xifres la incidència de les protestes i les accions contra el deute han estat limitades. Però hem de continuar lluitant per canviar la voluntat dels governants del Nord”, conclou la autora de En pie contra la deuda externa.

Email
Whatsapp
Telegram
Instagram
Facebook
Twitter
TikTok
LinkedIn
Cart Overview