ANTIGLOBALITZACIÓ

RESISTENCIAS GLOBALES

La batalla de Seattle, el novembre de 1999, va inaugurar un període d’auge del moviment antiglobalització. Des d’aleshores s’han succeït múltiples protestes en motiu de les cimeres internacionals del G8, el Banc Mundial, la Unió Europea… entre les quals cal destacar les massives mobilitzacions contra la guerra dels anys 2003 i 2004. L’esclat de la gran crisi el 2008, amb l’enfonsament de Wall Street i la crisi financera, va obrir un nou escenari per a les resistències a la globalització.

Amb aquest llibre volem recórrer la geopolítica de les resistències que ha traçat el moviment antiglobalització en aquests anys. Una obra que ofereix retrospectivament una panoràmica general i un testimoni del que ha estat aquesta dècada de resistències posterior a Seattle així com dels reptes que enfronten els moviments socials davant la crisi actual.

Resistencias globales va ser publicat el 2009 per Editorial Popular.

Entrevistes
ressenyes
comprar

EL QUE S’HA PUBLICAT

ARTICLES I ENTREVISTES

totes les aparicions
Cart Overview