Seattle, deu anys després

L’entrevista del 324

El programa L’entrevista del 324 va parlar amb Josep Maria Antentas i Esther Vivas en motiu dels deu anys de la “batalla de Seattle”.

Els autors de Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street (La Catarata, 2009) analitzen en aquesta entrevista els orígens del moviment “antiglobalització”, què en queda deu anys després, les alternatives que es proposen, les fites que ha conseguit així com els reptes que es plantegen en l’actual context de crisi sistèmica.

Email
Whatsapp
Telegram
Instagram
Facebook
Twitter
TikTok
LinkedIn
Cart Overview