MOVIMENT

EN PIE CONTRA
LA DEUDA EXTERNA

El moviment contra el deute extern ha estat un dels actors de protesta més importants contra la globalització neoliberal des de mitjans dels 80 fins a finals de la dècada del 2000. Un moviment del Sud al Nord que ha posat al centre de l’agenda política la qüestió de l’endeutament dels països del Sud i les conseqüències que té en les poblacions d’aquests països, i que ha estat clau en l’impuls i l’enfortiment del moviment altermundialista.

En aquest llibre analitzo els principals actors del moviment a nivell internacional i a l’Estat espanyol: els seus antecedents, les demandes que fan, les accions que porten a terme, el desafiament a les institucions internacionals i els vincles amb el moviment altermundialista, per acabar assenyalant els seus impactes polítics i socials i les perspectives de futur.

En pie contra la deuda externa va ser publicat el 2008 per El Viejo Topo.

Entrevistes
ressenyes
comprar

EL QUE S’HA PUBLICAT

ARTICLES I ENTREVISTES

En deute amb el Sud

El moviment contra el deute extern ha estat un dels actors més importants en la protesta contra la globalització neoliberal des de mitjans dels anys 80. Aquest moviment ha posat al centre de l’agenda el deute extern i les seves conseqüències.

totes les aparicions
Cart Overview