El comerç just a la cruïlla

Una ressenya del llibre ‘¿Adónde va el comercio justo?’

Miguel Romero | Viento Sur

El comerç just, com passa sovint amb les activitats vinculades amb les ONG, es desenvolupa a la pràctica des de perspectives antagòniques: un “assistencialisme mercantilitzat” (l’expressió més coneguda del qual, ara d’actualitat, són els “apadrinaments”) i una acció solidària genuïna .

Al comerç just la primera és “tradicional i dominant”, com es llegeix al molt clarificador article inicial d‘Esther Vivas; la segona, “global i alternativa”. Podem trobar escenaris semblants en d’altres pràctiques socials frontereres amb el mercat que s’estan estenent entre la gent alternativa: per exemple, les cooperatives de producció, de consum, de crèdit… Per això la lectura d’aquest llibre és útil més enllà del tema específic.

El conflicte sobre l’etiquetatge, al qual hi ha referències a diversos articles i és el tema central d’un dels que escriu Xavier Montagut, il·lustra d’una manera especialment clara aquests dilemes.

Seguir llegint la ressenya, aquí.

Email
Whatsapp
Telegram
Instagram
Facebook
Twitter
TikTok
LinkedIn
Cart Overview